Kanneltalon vitriininäyttely lokakuu 2023

Kanneltalon vitriininäyttelyssä lokakuussa 2023 on esillä Seppo Piiraisen taidegrafiikkaa. "Taidegrafiikan olen todennut itselleni parhaiten luontuvaksi ilmaisutavaksi. Sen eri tekniikoita olen opiskellut jo vuosikymmeniä mm työväenopistojen kursseilla. Yleensä teokseni syntyvät yksittäisestä kuvaideasta sen merkitystä pohdiskellen ja siihen eri elementtejä lisäillen, joskus hyvin pitkän prosessin kautta. Toisinaan jonkin uuden tekniikan opettelu inspiroi minua vapaisiin kokeiluihin mikä tarjoaa virkistävää vastapainoa suunnitelmalliselle työskentelylle. Olen erityisesti halunnut tutkia ja kuvata luonnossa esiintyviä muotoja ja rakenteita sekä niiden säännönmukaisuuksia. Toisaalta minua kiehtovat ikiaikaiset myytit ja kertomukset etenkin maailman synnystä: kuinka samanlaisina ne ilmenevät eri kansojen piirissä." Seppo Piirainen seppopiirainen.weebly.com

Kommentit